انجام تمامی عملیات مالی

ارائه مشاوره تخصصی و انجام تمام امور مالی و حسابداری کلیه واحد های اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، تجاری، صنعتی، عمرانی، فروشگاه ها ، پزشکی،صنعت و معدن، الکتریکی ، الکترونیکی،  انفورماتیک ، کشاورزی، مهندسی، نفت و گاز  و …توسط کارشناسان خبره ما.